1. Đặt giới hạn dưới của bàn máy 2. Xoay khoá tới vị trí: L-ONLY 3. Ấn phím: EDIT / MEMORY 4. Nhập các dữ liệu uốn: –   Nhập dữ…

I- Thao tác uốn Sau khi đã lắp khuôn uốn hoặc thực hiện xong công việc khới động máy. Tiến hành uốn sản phẩm như sau: Quay vô lăng ngược…

I. CHUẨN BỊ Kiểm tra điều kiện làm việc của các bộ phận máy Kiểm tra mức dầu thủy lực tại các mắt thăm dầu. II- Lắp khuôn, cối Chọn…

Thao tác khởi động máy như sau: Đóng nguồn điện cho máy uốn và máy nén khí Bật máy nén khí Bật công tắc điện Power trên máy uốn Ấn…