tieuchuankinhxaydung1

Các loại tỷ lệ của bản vẽ

1. Định nghĩa

Tỷ lệ của bản vẽ ( hình vẽ) là tỷ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn với kích thước tương ứng đo được trên vật thể.

Tỷ lệ của bản vẽ được quy định trong TCVN 3-74

2. Cách chọn tỷ lệ

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Trong các bản vẽ kỹ thuật, tuỳ theo mức độ phức tạp và độ lớn khác nhau của vật thể được biểu diễn và tuỳ theo tính chất của mỗi loại bản vẽ mà ta chon các tỷ lệ, thu nhỏ, phóng to, nguyên hình. Để đảm bảo các hình biểu diễn trên bản vẽ sao cho tối ưu nhất về kích thước, dễ đọc.

3. Các tỷ lệ thường dùng

- Tuỳ theo cách biểu diễn của bản vẽ vật thể mà ta có các tỷ lệ khác nhau, cụ thể các tỷ lệ trong bảng số3 sau thường được dùng trong các ngành kỹ thuật:

Capture14

- Khi biểu diễn mặt bằng chung cho các công trình lớn, cho phép dùng các tỷ lệ sau:

1:2000         1:5000         1:10000       1:20000       1:25000       1:50000

- Trong các trường hợp ghi giá trị tỷ lệ trong ô ghi tỷ lệ đều phải ghi:  TL X : Y  ví dụ như trong ô sẽ là: TL1:2, TL1:4, TL2:1

       

Còn nhiều bài nữa!