Dụng cụ

BÀN REN

Bàn ren được dùng để tạo ren bên ngoài. Bàn ren đúng kích cỡ được gắn vào tay cầm và vặn. Dùng chất bôi trơn, vặn trả ngược 1 hoặc 2 ren và giữ không bị nghẹt phôi.

Bàn ren thường điều chỉnh được kích cỡ vì vậy có thể nới rộng hoặc thu nhỏ phần nào đường kính bên ngoài chỗ tạo ren.

Ta-rô và bàn ren phải được giữ sạch, bôi một ít dầu và đặt trong hộp bảo vệ.

Post Comment