Dụng cụ

Bảo quản kìm

Cất giữ kìm ở nơi sạch sẽ và thỉnh thoảng nhỏ một giọt dầu vào chốt nối. Bằng cách này sẽ chống gỉ, điều nguy hại nhất cho tất cả các loại dụng cụ.

kim

Post Comment