Biến dạng nguội xảy ra ở nhiệt độ bình thường. Qua đó vật liệu ở trạng thái bị biến cứng. Điểu này phải được loại bỏ bằng việc ủ trung gian để loại bỏ được tính chất giòn và phòng ngừa được hiện tượng tạo thành vết nứt.

Biến dạng nóng xảy ra với nhiệt độ tái kết tinh (Trang 280). Vật liệu biến dạng dễ hơn bởi lực tạo biến dạng nhỏ hơn biến dạng nguội, cả xu hướng tạo vết nút và làm giòn vật liệu cũng giảm đi.

Khái niệm vể phương pháp biến dạng

Dựa vào loại và hướng của các lực và của các dụng cụ được sử dụng người ta chia phương pháp biến dạng ra làm các nhóm chính nhưbiến dạng uốn, biến dạng kéo và ép, biến dạng ép và biến dạng kéo (Hình 3).

rd3

       

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website