Với một bộ ílyback hay bộ nhân ba bị rò, điện áp ở đầu cực góp của transistor công suất sè thấp hơn bình thường (hình 4-40). Trước hết, kiểm tra

Hình 4-39 – Thay tụ điện an toàn bốn chân C4 và kiểm tra điôt đệm D2 nếu thấy transistor công suất (Q1) bị ngắn mạch trong vĩ mạch Magnavox T995-02.

4-39

 

transistor công suất có bị rò không. Đảm bảo phải thấy có dạng sóng kích thích ớ cực gốc trên máy hiện sóng. Tháo đầu dây vào của bộ nhân ba. Nếu điện áp cực góp trở lại bình thường(144V), thì nghi là bộ nhân ba bị rò. Kiếm tra biến áp ílyback nếu điện áp vẫn giữ nguyên sau khi tháo đầu dây vào bộ nhân ba.

Hình 4-10 – Một bộ nhân ba bị rò trong vĩ.mạch Zenith 17C45 tải xuống transistor công suất.

4-10.

Không có xung kích thích trong vĩ mạch 685-2012 Kiểm tra ngay cực góp của transistor lách thích nếu không có xung kích thích ở đầu cực gốc của transistor công suất. Kiểm tra dạng sóng của cực gốc và cực góp. Nếu thấy cố dạng sóng ở cực gốc, thì nghi là transistor bị rò hay điện áp không đúng ở đầu cực góp (hình 4-14). Đo điện áp cực góp. Điện áp 0 ở đầu cực góp có thể chỉ ra rằng R518 và cuộn dây sơ cấp của T502 bị đứt, hay không có điện áp cung cấp. Điện áp thấp ở cực góp có thể chỉ ra là transistor kích thích bị rò hay dạng sóng kích thích không đúng.

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Kiểm tra TR 503 có bị rò không bằng kiếm tra transistor trong mạch. Tháo transistor và kiểm tra ngoài mạch. R 518 có thể hơi nóng nếu transistor bị rò. Đo R518 xem điện trở có thay đổi không. Những vòng dây bị ngắn mạch trong cuộn sơ cấp của T502 có thể tạo ra một điện áp kích thích không đầy đủ tại đầu cực gốc của transistor công suất. Hầu hết các transistor kích thích có thể dược thay thế bằng những transistor đa dụng.

Hình 4-41 TR 503 bị rò trong vĩ mạch J.c Penney 685-2012 với R518 (820 ) bị đứt.

4-41

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website