Gia công

Các thông số hình học của dao tiện

Mũi dao tiện bị giới hạn qua mặt cắt tạo phoi (mặt trước) và mặt thoát (mặt sau chính) (Hình 2). Cạnh cắt của hai mặt tạo thành lưỡi cắt chính. Lưỡi cắt này nằm ở chiều bước dẫn tiến và thực hiện nhiệm vụ cắt chủ yếu trong quá trình tiện. Lưỡi cắt chính đi qua mũi dao bo tròn ở lưỡi cắt phụ.

xs6 xs7 xs8

One Comment

Leave a Reply to Nguyễn Văn Hải Cancel reply