Aptômat dòng điện cực đại có cái ngắt bằng rơle nhiệt và khởi động từ có rơle nhiệt dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện và đường dây. Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt không có tác dụng khi có dòng điện mở máy lớn chạy qua, vì dòng điện mở máy chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn, chưa đủ để (tót nóng phần tử.

Vì vậy dòng điện định mức của các phần tử đốt nóng rơle nhiệt Iri chỉ còn chọn theo dòng điện làm việc lâu dài Iiv qua phần tử:

Iri>Ilv                                        (5.8)

Ta chỉnh định sao cho khi dòng điện qua phần tử đốt nóng của rơle nhiệt bằng 125% Iiv thì aptômat hoặc khởi động từ sẽ tác động cắt mạch.

Aptômat dòng điện cực đại có rơle nhiệt và khởi động từ không bảo vệ được ngắn mạch, vì dòng điện ngắn mạch rất lớn, nó sẽ làm hỏng động cơ điện trước khi aptômat hoặc khởi động từ cắt mạch. Nếu không dùng cầu chì thì người ta phải dùng aptômat dòng điện cực đại có cái ngắt kiểu điện từ để bảo vệ ngắn mạch.

Dòng điện định mức của cái ngắt kiểu điện từ Iđmđt của aptômat sẽ chọn theo dòng điện làm việc’lâu dài của đường dây

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Iđmđt — Ilv                               (5-9)

Để tránh hiện tượng aptômat cắt mạch khi mở máy động cơ, người ta chỉ định sao cho aptômat có cái ngắt kiểu điện từ sẽ cắt mạch khi dòng điện qua nó lớn hơn hoặc bằng 1,25 lần dòng điện mở máy của đường dây

       

Incoming search terms:

  • thiết bị aptomat khởi động từ rơle nhiệt

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website