Nhiều khi bạn đang vẽ chi tiết cứ xoay chuột  là  màn hình làm việc cứ xoay vòng làm bạn thấy khó chịu  và làm việc sẽ không được hiểu quả nay mình hướng dẫn các bạn một lệnh cơ bản trong mastercam giúp các bạn giải quyết vấn đề đó. Các bạn làm như sau:

Setting => confirugation => screen => ta chọn pan hoặc rotate.icon2

Ví dụ minh họa chi tiết cho các bạn dễ hiểu.icon3

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website