I. KHÁI QUÁT Trong điều kiện vận hành, các khí cụ điện có thể làm ở việc các chế độ sau: – Chế độ làm việc lâu dài: Trong chế…

I. KHÁI QUÁT VÀ CÔNG DỤNG Khởi động từ là một loại khí cụ điện dùng để điều khiển từ xa việc đóng – ngắt, đảo chiều và bảo vệ…

I. KHÁI QUÁT VÀ PHÂN LOẠI Rơle và khí cụ điện dùng để tự động đóng cắt mạch điều khiển, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch…