Trong thiết kế cơ khí, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho người dùng lựa chọn như:AutoCAD Catia ANSYS COPRA Metal Bender Autodesk Inventor Series… Nhưng solidworks vẫn được ưa…