SỰ PHÁT TRIỂN GIA CÔNG CƠ KHÍ Cơ khí là ngành có lịch sử lâu đời, chiếm phần lớn trong cơ cấu hoạt động kinh tế xã hội. Ngành cơ khí…

Đây là bài giảng về thiết kế đồ gá, do đó không lo về vấn đề bản quyền như các tài liệu khác nhé. Bạn sẽ được học hoàn chỉnh…

Hướng dẫn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, với đầy đủ thông tin ngắn gọn dễ hiểu, chỉ cần nắm rõ tham số cho từng kích thước kim loại tấm…