9.7

Phần tĩnh là cuộn dây 1 gồm hai nửa cuộn dây đặt cách nhau không xa, để tạo ra giữa chúng một từ trường tương đối đều. Cuộn dây phần động 2 gắn liền với trục và nằm irong lòng cuộn dây tĩnh. Trên trục có gắn lò xo phản 3, bộ phận cản dịu kiểu không khí 4, và kim 5 (hình 9.7a). Lò xo ngoài nhiệm vụ tạo ra mômen phản kháng còn dùng để dẫn dòng điện vào và ra khỏi cuộn dây động.

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website