Điện-Điện Tử

Cấu Tạo máy đo điện Kiểu Cảm Ứng

Phần tĩnh gồm hai nam châm điện xoay chiều 1 và 2 và một nam châm vĩnh cửu 3. Phần động là một đĩa nhôm tròn mỏng 4, tâm đĩa gắn liền với trục. Hai cực nam châm vĩnh cửu ôm lấy đĩa nhôm (h.9.8a, b).
9.8

Post Comment