Trong thực tế các phụ tải tiêu thụ điện một chiều cần có dòng điện mà trị số của nó gần như không đổi.

Nhưng ở chỉnh lưu một nửa chu kỳ và hai nửa chu kỳ, dòng điện một chiều quá nhâp nhô. VI vậy cần phải biến đổi dòng điện (hoặc điện áp) chỉnh lưu nhấp nhô thành dòng điện (hoặc điện áp) một chiều bằng phẳng hơn. Phương pháp biến đổi thông thường là dùng mạch lọc trình bày trên hình 10.25a, b. Quá trình xảy ra trong mạch lọc có thể giải thích như sau: Chúng ta có thể phân tích dòng nhấp nhô thành ra một thành phần dòng không đổi và các thành phần dòng hình sin bậc cao.

Tụ Co và Ci trong mạch dễ dàng tháo các thành phần hình sin bậc cao. Còn điện kháng Xl có tác dụng cản trở thành phần hình sin, đồng thời lại cho thành phần dòng một chiều dễ dàng

chạy qua. Kết quả dòng điện qua Rpt có dạng như đường 3 ở hình 10,25c. Chúng ta có thể xem điện dung tương tự như bể chứa (thành phần một chiều), còn điện kháng như cổng điều tiết (dòng xoay chiều), làm cho dòng chạy qua nó gần như không đổi.

 

10.25

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng
       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website