Hình 30- Chìa vặn hình ống

cvo

Chìa vặn hình ống (Hình 30) tương tự như chìa vặn hình hộp nhưng có phần hở cho phép trượt theo các ống dẫn. Khi sử dụng chìa vặn loại này, chĩ kéo về hướng của mũi tên được vẽ như trong Hình 30 để tránh làm ngoác phần hở.

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website