Gia công

Cơ cấu kẹp cơ khí

Lực kẹp của cơ cấu kẹp cơ khí được đem lại qua bu long, ốc vít, đòn bẩy, vòng cung siết hay bánh lệch tâm (đĩa cam).

ƯU điểm:Nhược điểm:
• Lực kẹp lớn• Tốn hao thời gian
• Được giữ lạikẹp
nhờ ma sát• Lực kẹp không đểu,
củacơcấukepnguy cơ ứng lực căng

Post Comment