Lực kẹp của cơ cấu kẹp cơ khí được đem lại qua bu long, ốc vít, đòn bẩy, vòng cung siết hay bánh lệch tâm (đĩa cam).

ƯU điểm: Nhược điểm:
• Lực kẹp lớn • Tốn hao thời gian
• Được giữ lại kẹp
nhờ ma sát • Lực kẹp không đểu,
củacơcấukep nguy cơ ứng lực căng
       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website