Gia công

Đơn vị chức năng đỡ và mang

Bợ trục và bộ phận dẫn hướng có nhiệm vụ dẫn hướng các chi tiết máy chính xác và chuyển các lực từ động đến tĩnh đến các chi tiết máy với ma sát ít nhất như có thể (Hình 1).

mang

Post Comment