Gia công

Đúc khuôn hủy

Phương pháp tạo khuôn đúc với mẫu vĩnh cửu

Có nhiểu cách tạo khuôn đúc với mẫu bển: khuôn nện dùng tay (thủ công), khuôn nện dùng máy, khuôn chân không và khuôn vỏ mỏng (khuôn mặt nạ).

Post Comment