Dụng cụ

DỤNG CỤ KẸP

Hình 57 – Kẹp chữ c

hinh57

Kẹp chữ c (Hình 57) dễ mang theo và dễ điều chỉnh hơn bàn ê-tô, nhưng kẹp chữ c lại không thể giữ hoàn toàn cố định. Tuy vậy, kẹp chữ c lại rất tiện cho việc ghép chặt các vật liệu (như trong khi hàn).

 

Post Comment