G98 (G99) G81 X.. Y.. R- Z.. F..
BƯỚC Chu kỳ G81
1 Chuyển động nhanh đến vị trí XY
2 Chuyển động nhanh đến mức R
3 Chuyển động cắt gọt đến chiều sâu Z
4 Lùi nhanh đến mức ban đẩu (với G98) hoặc lùi nhanh đến mức R (với G99)

24.6.1

Hình 24.7. Chu kỳ cố định G81 – thường dùng để khoan lỗ24.7

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website