CNC

G85 – Chu kỳ doa

G98 (G99) G85 X.. Y.. R.. Z.. F..
BướcChu kỳ G85
1Chuyển động nhanh đến vị trí XY
2Chuyển động đến mức R
3Chuyển động cắt gọt đến chiều sâu Z
4Chuyển động cắt gọt lùi về mức R
5Lùi nhanh đến mức ban đẩu (với G98) hoặc giữ nguyên ở mức R (với G99)

 

SỬ DỤNG CHU KỲ G85 – Hình 24.13

Chu kỳ doa G85 thường dùng cho các nguyên công doa và chuốt. Chu kỳ này được dùng trong các trường hợp chuyển động dao vào và ra các lỗ để tăng độ bóng bềmặt lỗ, dung sai kích thước và / hoặc độ đồng tâm… Nếu sử dụng chu kỳ G85 để doa, bạn cần nhớ trên một số chi tiết có thể có một lượng nhỏ vật liệu bị cắt gọt khi lùi dao ra khỏi lỗ. Đặc tính vật lý này là do áp suất của dao cắt trong khi lùi dao. Nếu độ bóng bề mặt bị giám do lùi dao,bạn hãy thử sử dụng chu kỳ doa khác.

24.13

 

Hình 24.13. Chu kỳ G85 – dùng cho chuốt và doa

Post Comment