CNC

G86 – Chu kỳ Doa

G98 (G99) G86 X.. Y.. R.. Z.. F..
BƯỚCChu kỳ G86
1Chuyển động nhanh đến vị trí XY với trục chính quay.
2Chuyển động nhanh đến mức R.
3Chuyển động cắt gọt đến chiều sâu Z
4Dừng quay trục chính.
5Lùi dao nhanh đến mức ban đẩu (với G93) hoặc lùi dao nhanh đến mức fì (với G99).


SỬ’ DỤNG CHU KỲ G86

Để doa thô các lỗ hoặc các lỗ cần tiếp tục gia công. Chu kỳ này rất giống chu kỳ G81. Sự khác biệt là trục chính dừng ở đáy lỗ.

Ghi chú: Mặc dầu chu kỳ này tương tự chu kỳ G81 nhưng vẫn có các đặc tính riêng. Trong chu kỳ khoan tiêu chuẩn G81 dao lùi lại trong khi trục chính của máy công cụ đang quay, nhưng trong chu kỳ G86, trục chính dừng lại. Không được phép dùng chu kỳ G86 để khoan, chẳng hạnnhằm tiết kiệm thời gian – do phoi vụn dính ở các rãnh xoắn của mũi khoan có thể làm hư hại bề mặt khoan hoặc chính mũi khoan.

Hình 24.14. Chu kỳ G86 dùng cho các nguyên công doa thô và bán tinh.24.14

Post Comment