Để đo điện năng trong mạch điện xoay chiều một pha người ta dùng công tơ (Wh) một pha. Công tơ thường chế tạo theo kiểu cảm ứng nhưng phần quay không có lò xo phản kháng, mà trục quay liên hệ với một bộ số gồm bánh xe răng khía và vít vô tận để đến số vòng quay.

Khi cho dòng điện phụ tải đi qua cuộn dây dòng điện và điện áp phụ tải đặt vào cuộn dây điện áp của công tơ (hình 9.8a) sẽ có một mômen quay tác dụng vào đĩa nhôm làm nó quay với tốc độ n. Đĩa nhôm quay trong từ trường của nam châm vĩnh cửu 3 trong đĩa nhôm sẽ có dòng điện cảm ứng Ic tỷ lệ với tốc độ quay n và từ thông1.1  của nam châm vĩnh cửu.

 

1.2

Dòng điện Ic nằm trong từ trường nam châm vĩnh cửu sẽ chịu lực tác dụng, sinh ra mômen hãm ngược chiều với mô men quay. Tại số mômen hãm tỷ lệ với  1.3 và Ic

 

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

1.4

Theo công thức (9.9) thì mômen quay của đĩa nhôm Mq = kqP. Đĩa nhôm sẽ quay với tốc độ đều khi mômen quay bằng mômen hãm.

1.5

Điện năng phụ tải tiêu thụ trong thời gian t là

A = p.t = Cnt = C.N                         (9.14)

trong đó N = nt là số vòng quay của đĩa nhôm trong khoảng thời gian t.

Nhìn vào (9.14) ta thấy điện năng tỷ ỉệ với số vòng quay của đĩa, đếm số vòng quay của đĩa trong thời gian t, ta suy ra

A

điên năng phu tải tiêu thu. Hê số c = — goi là hằng số công tơ,

N

nó là số oát giây ứng với một vòng quay.

Muốn đo điện năng trong mạch điện xoay chiều ba pha, ta có thể dùng hai công tơ một pha. Cách mắc dây tương tự như phương pháp đo công suất ba pha bằng hai oát-mét. Ta cũng có thể dùng công tơ ba pha để đo điện năng mạch xoay chiều ba pha. Nó gồm hai cơ cấu công tơ một pha nối trên cùng một trục (hình 9.19).

Hình 9.19. Công tơ ba pha kiểu cảm ứng

 

1.6

 

 

 

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website