Chọn số máy biến áp và công suất máy ở trong một trạm phải căn cứ vào việc so sánh vài ba phương án về mặt kinh tế và kỹ thuật để rút ra phương án tốt nhất. Trong phạm vi chương này ta không đề cập tới. Dưới đây chỉ nêu lên một số qui tắc chung cần nắm vững khi chọn máy biến áp.

  1. Nói chung các trạm chỉ có một máy biến áp thì sơ đồ trạm sẽ đơn giản, vốn đầu tư xây dựng trạm ít. Nhưng nếu các trạm hạ áp có điện áp thứ cấp là 220 / 380V thì không nên chọn máy biến áp có công suất quá 1000 KVA. Nếu điện áp thứ cấp là 660 V thì không nên chọn máy có công suất quá 1800 KVA.
  2. Trường hợp có các phụ tải yêu cầu phải liên tục cung cấp điện (phụ tải loại 1), nhất thiết ta phải chọn từ hai máy biến áp trở lên. Công suất máy biến áp phải chọn sao cho khi một máy nghỉ, máy còn lại vẫn bảo đảm cung cấp điện cho các phụ tải loại 1, với điều kiện cho phép máy chạy quá tải.
  3. Những trường hợp khi phụ tải của trạm biến thiên rất nhiều trong một ngày hoặc một năm, hoặc khi cần tính tới khả năng phát triển sau này, hoặc khi điều kiện vận chuyển rất khó khăn… thì hợp lý nhất là chọn từ hai máy biến áp trở lên.
  4. Máy biến áp phải chọn sao cho ở phụ tải định mức, máy chỉ làm việc với công suất bằng 60 – 80% công suất định mức của máy. Lúc đó máy sẽ làm việc kinh tế nhất.

Ở nước ta, trừ các xí nghiệp và công trường lớn ra, nói chung các xí nghiệp địa phương, công nông trường, hợp tác xã… thường đều yêu cầu công suất trạm biến áp không quá 320 KVA. Lúc đó hợp lý nhất ta nên chọn một máy biến áp. Công suất biểu kiến định mức Sđm  của máy biến áp chọn sao cho:

 

cau chi

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website