Công cụ Cross Reference dùng để tạo bản báo cáo, danh mục theo trang sơ đồ nguyên lý, tất cả linh kiện đốì chiếu với tên đối chiếu của linh kiện, các tên linh kiện và thư viện. Ngoài ra thì bản báo cáo còn liệt kê thêm danh mục của những linh kiện không dùng trong nhiều linh kiện thèo họ và tọa độ của tất cả linh kiện.

Phương pháp tạo bản Cross reference

  1. Trong khung cửa sổ Design Manager, chọn sơ đồ mạch nguyên lý mà bạn muôn tạo danh mục.
  2. Từ Menu Tools, chọn Cross Reíerence. Khung thoại Cross Reference Parts như sau:

 

menu tool 1

  1. Đánh dấu chọn các thành phần cho phù hợp với nhu cầu của bạn.
  2. Đặt tên cho bản báo cáo trong trường Report file.
  3. Kích OK.

Bảng báo cáo mẫu:

menu tool 2

 

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng
       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website