Gia công

Kẹp từ

Tấm kẹp từ (Bàn kẹp, mâm kẹp) chl kẹp được vật liệu có sắt từ (có khả năng từ hóa). Các đường lực (từ thông) đi qua chi tiết kẹp và giữ chặt nó trong từ trường (Hình 3).

eto1

Post Comment