• Mục đích sử dụng

Với chốt, người ta làm nên kết nối tháo ra được.

Chốt được sử dụng làm

  • Chốt định vị để bảo đảm vị trí các chi tiết (Hình 1).
  • Chốt gắn chặt cho kết nối lực và/hoặc cho kết nối chắc.

Chốt cắt để ngăn ngừa thiệt hại cho các chi tiết máy

knchot knchot1 knchot2 knchot3 knchot4

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website