Chất bán dẫn điện là những chất có điện trở suất nằm trong khoảng 10-3 đến icf10 Qcm. nghĩa là nó có độ dẫn điện tốt hơn nhiều so với chất cách điện, nhưng nó kém nhiều so với kim loại. Một đặc điểm nữa của chất bán dẫn là độ dẫn điện phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, nhiệt độ tăng độ dẫn điện tăng (còn ở kim loại thì ngược lại. Các châ’t bán dẫn thường gặp là oxit đồng (C112O), sêlen, silicium, giécmani (selenium, Silicon, silicium, giécmani).

Các nguyên tô” giécmani và silici thuộc nhóm bốn trong bảng tuần hoàn menđêlêép, nên ở vành ngoài cùng của các nguyên tử đó có bốn điện tử. Tinh thể các nguyên tô” này có cấu trúc vững chắc. Vì mỗi nguyên tử của chúng được bao bọc chung quanh bởi bô’n nguyên tử gần nhâ’t, nên mỗi một điện tử hóa trị của nguyên tử đó kết chặt từng đôi với một điện tử khác của nguyên tử láng giềng. Do đó tạo cho vành ngoài cùng mỗi nguyên tử đủ tám điện tử.

Chúng ta cho vào giécmani (hoặc silici) một trong những chất ở nhóm năm thuộc bảng tuần hoàn (như acsen, ăng timoan). Vì nguyên tử của chúng có năm điện tử hóa trị, nên khi nó chui vào mạng tinh thể giécmani thì bôn điện tử hóa trị sẽ kết chặt từng đôi với bôn điện tử của các nguyên tử giécmani láng giềng. Còn điện tử thứ năm sẽ trở thành điện tử tự do, chuyển động lung tung trong tinh thể như một điện tử dẫn điện. Dưới tác dụng của điện trường, các điện tử tự do này sẽ chuyển động có hướng tạo nên dòng điện trong chất bán dẫn. Những chất bán dẫn nào có tính châ’t dẫn điện bằng điện tử tự do được gọi là chất bán dẫn loại n (negative).

Nếu chúng ta cho vào giécmani (hoặc silici) một trong những chất ở nhóm ba thuộc bảng tuần hoàn như bo, nhôm v.v… Ở vành ngoài cùng các nguyên tử của những chất này có ba điện tử hóa trị, nên khi nó chui vào mạng tinh thể giécmani, thì không đủ được bốn đôi điện tử liên lạc với những nguyên tử giécmani bên cạnh. Do đó sẽ tạo ra lỗ hổng trong mối liên kết giữa các nguyên tử. Điện tử của nguyên tử lân cận dễ dàng nhảy vào lấp lỗ này và tạo thành lỗ mới, quá trình cứ tiếp diễn mãi, lỗ chạy lung tung trong tinh thể. Dưới tác dụng của điện trường, điện tử của nguyên tử này chạy sang lấp lỗ ở nguyên từ khác theo hướng ngược chiều điện trường, còn lỗ chuyển động theo hướng cùng chiều điện trường. Như vậy ta có thể xem lỗ tương tự như điện tích dương, và dòng điện chạy trong chất bán dẫn này là dòng những lỗ chuyển động. Những chất bán dẫn nào có tính chất dẫn điện bằng lỗ ta đều gọi là chất bán dẫn loại p (positive).

       

Incoming search terms:

  • chat ban dan loai n va p
  • chất bán dẫn loại p
  • khai niem chat ban dan loai n
  • thế nào là chất bán dẫn loại P
  • bán dẫn loại p
  • cấu tạo bán dẫn loại p
  • chất bán dẫn loại n
  • chat ban dan p va n la gi

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website