Việc nhập tọa độ cực làm nhẹ đi công việc lập trình, khi bản vẽ chứa những trị số góc. Cho các điểm từ P1 đến P4, hệ điều khiển cẩn vị trí của cực, đường kính R và góc cực ọ (Hình 1).

bdang1

Từ trục X dương đi ra thông tin góc ngược chiều kim đổng hổ là dương, thuận chiều kim đổng hổ là âm. Trong việc lập trình với tọa độ cực người ta cho một tọa độ đích và góc cực ẹ (Hình 2).

bdang2

Nội suy đường thẳng

Khi điều kiện hành trình (điểu kiện dịch chuyển) G01 được lập trình, dụng cụ chạy đến điểm đích (điểm đến) với chuyển động dẫn tiến đã được lập trình. Điểm giữa dung sai được xem là trị số tọa độ.

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Nội suy vòng tròn

Khi bàn trượt cẩn thực hiện một chuyển động vòng tròn, ngoài việc chọn lựa mặt phẳng (điều khiển), hệ điểu khiển cần thêm 3 thông số kỹ thuật (Hình 3):

bdang3

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website