Đặt điểm đánh dấu riêng vào sơ đồ mạch nguyên lý nhằm giúp cho việc kiếm tìm dễ dàng.

Với các vùng đặt biệt hoặc các vùng hay được chọn, việc đánh dấu sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Khi đánh dấu, bạn đặt cho chúng một tên. Khi bạn muốn đến vị trí đó, dùng lệnh Go to đế trở về.

Phương pháp đánh dấu

  1. Từ trang sơ đồ mạch nguyên lý, từ menu Place đánh dấu chọn Bookmark. Khung thoại Bookmark như sau:

lenh book

 

  1. Đặt tên cho điểm đánh dấu trong trường Name và kích OK.
  2. Biểu tượng điểm đánh dấu có dạng hình vuông bám theo con trỏ, bạn chọn vị trí và click nút trái chuột đế đặt điểm đánh dấu.
  3. Kích nút phải chuột và chọn End Mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.
       

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website