Lệnh này dùng để vẽ bộ nối mạch cuối trang khi một sơ đồ mạch nguyên lý được tách ra làm nhiều trang. Mọi điểm nối sang trang trong cùng một sơ đồ nguyên lý đều mang cùng một tên. Các bộ nối cuối trang nằm trong thư viện CAPSYM.OLB.

Để đặt bộ nối cuối trang, dùng lệnh Off – Page Connectors trong menu Place hay bạn có thể dùng công cụ Place Off – Page Connectors trên thanh đồ họa.

Phương pháp

  1. Chọn lệnh Off – Page Connectors trong menu Place hay bạn có thể dùng công cụ Place Off – Page Connectors trên thanh đồ họa, Khung thoại Place Off

-     Page Connectors như sau:

lenh off 1lenh off 2

 

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng
  1. Chọn ký hiệu đã có sẵn trong trường Symbol List hay bạn đánh tên ký hiệu vào trường Symbol.
  2. Kích OK, ký hiệu này sẽ bám theo con trỏ, di chuyển con trỏ vào vị trí cần đặt ký hiệu nối mạch và kích nút trái chuột.
  3. Tương tự như trên, bạn đặt các ký hiệu nối mạch cuối trang vào các vị trí khác trong trang sơ đồ thiết kế.
  4. Sau khi kết thúc, kích nút phải chuột, chọn End Mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.
       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website