Bộ nắn điện này cũng dùng nguyên tắc củạ bộ nắn điện cổ góp, nhưng các cực nối với dòng điện xoay chiều bị đảo ngược bằng cách phân cực phần cảm. Phần cảm làm bằng một nam châm điện và tạo nên từ trường làm rung động các nhíp điện với vận tốc đồng bộ. Các bộ nắn điện này rất được thông dụng để nạp điện bình ắc quy và dùng trong ngành vô tuyến điện (bộ cung cấp điện).

Trên nguyên tắc, ta có hai bộ nắn điện rung: 1/ bộ nắn điện rung không đồng bộ; 2/ bộ nắn điện rung đồng bộ.

a. Bộ nắn điện rung không đồng bộ

Sơ đồ ở hình 8.4a chỉ bộ nắn điện rung không đồng bộ căn bản. Khi đóng khóa điện Si, dòng điện qua Li, mạch sơ cấp 1-2 của bộ biến áp tăng áp T, và L2 để trở về cực âm. Cuộn L2 quấn trên lõi sắt non và trở thành nam châm điện khi có dòng điện chạy qua. Nhíp rung R bị hút xuông bởi nam châm điện L2 và chạm vào nụ A. Khi nhíp R chạm vào nụ A, cuộn L2 bị nôì tắt, do đó nó không còn là nam châm điện nên nhíp R bị lò xo kéo về vị trí lúc bình thường. Lúc chạm phải nụ B, dòng điện qua L1 mạch sơ cấp 1 – 3 và B để trở về cực âm. Sự va chạm này xảy ra rất nhanh trước khi nhíp R trở lại vị trí bình thường. Khi nhíp R trở lại vị trí bình thường, dòng điện lại tiếp tục qua cuộn Li, mạch sơ cấp 1-2, cuộn L2 để trở về cực âm. Cuộn L2 lại hút nhíp R xuống và một chu kỳ mới lại bắt đầu. Sự chuyển động xảy ra rất nhanh trong một giây. Ta thấy cứ mỗi một chu kỳ hoạt động, dòng điện đổi chiều hai lần trong mạch sơ cấp. Vì sự đổi chiều này tương tự như dòng điện xoay chiều, nên dòng điện thứ cấp là dòng điện xoay chiều. Thế điện phát bên thứ cấp thay đổi tùy theo tỷ số biến áp. Thế điện này có thể nắn lại thành điện một chiều bằng đèn điện tử và hệ thống lọc điện.

8.4

Hình 8.4

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

a)  Bộ nắn điện rung không đồng bộ; b) Rộ nắn điện riiỉĩịỉ đồng bộ b. Bộ nắn điện rung đồng bộ

Thế điện phát có thể nắn thành điện một chiều bằng cách dùng thêm các nụ phụ. Do đó ta đã loại bỏ điện đèn nắn điện. Hình 8.4b chỉ hệ thống nắn điện không cần đèn điện tử. Theo sơ đồ, khi nhíp R chạm phải nụ A, nó cũng chạm phải nụ c cực số 2 của mạch sơ cấp và cực số 4 của mạch thứ cấp bị nối tắt với mát
(m). Tương tự, khi nhíp R chạm phải nụ B, các cực 3 và 5 của bộ biến áp lại bị nối tắt với mát. Cực số 6 luôn luôn dương nên là cực phát điện. Hai cực 4 và 5 tuần tự chạm mát trong nữa chu kỳ, vậy dòng điện xoay chiều trong mạch thứ cấp được nắn lại thành dòng điện một chiều nhờ sự chạm mát tuần tự của các cực số 4 và 5

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website