Gia công

Mài khôn hành trình ngắn

Qua mài khôn hành trình ngắn (phương pháp mài siêu tinh), chủ yếu là bể mặt ngoài của trụ, thí dụ như cổ bợ trục cốt máy (trục khuỷu) hay vòng rãnh chạy của ổ bi được gia công chính xác (Hình 2).

ren1 ren2

Post Comment