Cuộn DHQ đặt ồ trung tính của mạng điện, như trung tính máy phát điện, trung 4 cuộn đấu sao của máy biến áp (hình

4.4)      . Khi đó, ta bảo mạng điện nối đất qua cuộn DHQ (vẫn là mạng không trực tiếp nối đất).

Ở chế độ làm việc bình thường, trung tính 0 của mạng có điện thế (so với đất) bằng không, điện áp đặt vào cuộn DHQ bằng không, không có dòng điện qua nó.

Khi có chạm đất một pha, điện áp đặt vào cuộn DHQ bằng điện áp pha (hình 4.4b), do đó xuất hiện dòng điện điện cảm IL:

ho quang

 

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Dòng điện này chậm sau điện áp 90°, còn dòng điện dung vượt trước  90°.     Kết      quả là dòng điện   đi qua điểm chạm đất sẽ

bằng tổng véctơ và  do đó sẽ là hiệu   hai dòng điện:

Icđ = II – Ic                                              (4.3)

Ic = 3VfwCå                                         (4.4)

Ở đây, Icđ – dòng điện qua điểm chạm đất;

Cå – tổng điện dung (một pha) của toàn mạng (cùng một cấp điện áp).

Nếu khéo chọn sao cho IL = Ic thì dòng điện ICĐ = 0, và như vậy ta sẽ bù được hoàn toàn dòng điện đung, khử được sự phóng điện hồ quang ở chỗ chạm đất. Vì thế cuộn dây được gọi là cuộn DHQ.

Mỗi khi mạng điện đóng thêm hay cắt bớt đường dây, điện dung tổng Qr sẽ thay đổi. Lúc đó, cần thay đổi điện cảm L của cuộn DHQ để dòng IL đủ bù được dòng Ic. Vì thế, cuộn DHQ chế tạo có nhiều đầu dây ra để thay đổi điện cảm của nó.

Căn cứ theo tương quan giữa IL và Ic, người ta chia ra ba chế độ bù cơ bản:

  1. Chê độ bù đủ là chế độ chọnỈL sao cho vừa đủ bằng Ic. Lúc Icđ = 0, tức không có dòng điện qua, chỗ chạm đất, khử hoàn toàn hồ quang. Đây là chế độ cộng hưởng dòng điện, không có lợi trong vận hành.
  2. Chê độ bù quá là chế độ IL < Ic và dòng qua chỗ chạm đất Icđ có tính điện cảm.
  3. Chế độ bù thiếu là chế độ II < Ic và dòng qua chỗ chạm đất Icđ có tính điện dung. Đây là chế độ không mong muôn.

Trong thực tế, người ta thường vận hành ở chế độ bù quá, với mức bù quá không quá 5%, tức là:

Như vậy, nếu mạng có đóng thêm đường dây vào làm việc, thì Ic tăng lên. Il vẫn còn độ dự trữ để bù dòng Ic mới đóng thêm đó.

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website