Điện-Điện Tử

Nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu hình cầu

Hình 10.26 trình bày trong mạch chỉnh lưu hình cầu. Khi thế điểm 1 dương so với điểm 2, dòng điện chạy từ 1 qua van V|, Rpt, Vin, rồi về điểm 2. Nửa chu kỳ sau, thế điểm 2 dương so với điểm 1. Dòng điện chạy từ 2 qua vn, Rpt rồi về điểm 1. Như vậy dòng điện chạy qua phụ tải chỉ theo một chiều tương tự trong trường hợp chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. Chỉnh lưu cầu có ưu điểm là: cuộn thứ cấp máy biến áp không cần đầu dây ra ở giữa.

 

10.26

Trong cẵ hai nửa chu kỳ máy biến áp đều cung cấp dòng điện cho phụ tải. Điện áp ngược mỗi van phải chịu là Ưiimax- Những nhược điểm của mạch chỉnh lưu hình cầu so với chỉnh lưu hai nửa chu kỳ là tốn nhiều van hơn. Chỉnh lưu hình cầu thường dùng van bán dẫn.

Post Comment