Khi ta đặt điện áp hình sin u = ưmaxsincot vào cuộn dây nam châm 1, cuộn dây sẽ sinh ra từ thông ộu tỷ lệ và chậm sau điện áp một góc 90°:

cam ung 1

Đồng thời cho dòng điện phụ tải i = Imax sin (cot – cp) qua cuộn dây nam châm 2, nó sẽ sinh ra từ thông ra tỷ lệ và trùng pha với dòng điện:

Các từ thông hình sin ội, ộu xuyên qua đĩa nhôm sẽ cảm ứng trong đĩa các sức điện điện tương ứng ei, Trong đĩa nhôm có các dòng điện I1, I2do e1, e2 gây nên (hình 9.9a). Các dòng điện này nằm trong từ trường nam châm 1 và 2 nên chịu lực tác dụng và tạo thành mômen là cho đĩa nhôm quay.

 

Dưới đây ta chứng minh rằng mômen quay trung bình tác dụng lên đĩa tỷ lệ với công suất phụ tải tiêu thụ:

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Từ thông cảm ứng trong đĩa nhôm sức điện động ei:

cam ung 2

dòng điện chạy trong đĩa nhôm do ei gây ra

cam ung 3 cam ung 4

 

 

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website