Điện-Điện Tử

NHÓM LỆNH MENU PLACE TRONG ORCAD

Menu này nằm trong khung cửa sổ Design Manager. Menu này chứa các lệnh con liên quan đến việc đặt các linh kiện trong trang thiết kế, liên kết nhiều trang sơ đồ mạch thành một bản thiết kế hoàn chỉnh.

nhom lenh

Post Comment