Với biến dạng kéo nén tấm cắt được biến dạng bởi các lực kéo và nén để cho ra phôi hoàn tất. Các phương pháp quan trọng nhất là vuốt…

Trong những việc uốn đơn giản hoặc sửa chữa, những tấm thép được uốn quanh bệ uốn bằng búa nhựa. Ngược lại, các vật cẩn uốn chính xác thì được…

Bán kính uốn tối thiêu trong phương pháp uốn Bán kính uốn được hiểu là bán kính trong của phẩn uốn sau khi uốn. Để tránh nút và thay đổi…

Trong biến dạng uốn, chi tiết từ các đoạn vật liệu được biến dạng dẻo với sự trợ giúp của các dụng cụ uốn. Những dạng được uốn nhưthép tấm,…

Trong phương pháp biến dạng, chi tiết được chế tạo từ phôi gốc bằng kỹ thuật biến dạng dẻo (Trang 242). Với những phương pháp này, nhiều dạng sản phẩm…

Vật liệu đúc, ngoài những yêu cẩu về cơ tính của vật đúc như độ bển rắn và tính hấp thụ (xung lực) va đập, rung động… còn phải có…

Đúc áp lực là phương pháp đúc dùng áp suất cao để nén kim loại lỏng với tốc độ cao vào lòng khuôn một hay nhiều mảnh (phẩn) đã được…

Để đúc khuôn nguyên thể người ta tạo vật mẫu bằng mốp (bọtxốp) cứng nhựa dẻo (nhựa bọt biển cứng) và cát để tạo khuôn đúc (Hình 2). Mẫu bằng…