Lệnh pattern cho phép người dùng sao chép các đối tượng trong môi trường lắp ráp trên phần mềm inventor với 2 tùy chọn là sao chép đối tượng theo hàng, cột và sao chép đối tượng xoay quanh đường tâm.
pattern

pattern1:   Chọn đối tượng

pattern2 Column direction: Chọn hướng sao chép theo cột.

pattern3 Flip: Đổi hướng sao chép

pattern4 :Nhập số lượng cần sao chép kể cả đối tượng gốc.

pattern5 :Nhập khoảng cách giữa hai đối tượng.

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

 

pattern6

pattern7 Column direction: Chọn hướng sao chép theo cột.

pattern8 Flip: Đổi hướng sao chép.

pattern9 Nhập số lượng cần sao chép kể cả đối tượng gốc

pattern10 Nhập góc giữa hai đối tượng

 

Kho tài liệu CAD/CAM/CNC: vntechpay.com

       

Còn nhiều bài nữa!