Các phương pháp sản xuất thủ công hay công nghiệp được phân loại tùy theo dạng của phôi gia công được tạo ra, thay đổi hay giữ nguyên. Nếu lưu ý đến kết cấu của vật liệu lúc gia công mới được tạo ra, giữ nguyên, giảm đi hoặc lớn ra, người ta chia những phương pháp sản xuất ra thành sáu nhóm chính (Hình 1)

Hình dạng cùa chi tiết qua các phương pháp gia công được
tạo ra thay đổi giữ nguyên dạng
Dạng thô

(đổ khuôn) (Nhóm chính 1)

Tạo dạng

(Nhóm chính 2)

Cắt đứt

(Nhóm chính 3)

Đắp, lắp, ghép

(Nhóm chính 4)

Phủ lớp

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

(Nhóm chính 5)

Thay đổi tính chất của vật liệu

(Nhóm chính 6)

tạo ra Sựk

giữ nguyên trạng

ết hợp cùa nguyt

nhỏ lại

ỉn vật liệu qua các phương pháp đư lớn ra Ợc

giữ nguyên trạng, nhỏ lại hay lớn ra

Hình 1: Các nhóm chính của phương pháp sản xuất

ga6

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website