Cầu dao cao áp có nhiều loại. Phân loại theo số cực, có dao một cực và dao ba cực; theo nơi đặt có dao đặt trong nhà và dao đặt ngoài trời; theo cấu tạo, có dao đặt ngang và dao đặt đứng; theo cách đóng tiếp điểm động có loại dao đầu cắm quay và loại lưỡi dao.

Cầu dao đặt ngoài ười có độ bền cơ và điện cao hơn loại đặt trong nhà. Hình 3.3 vẽ cầu dao ba cực dùng cho trang bị điện ngoài trời, điện áp 35 KV (hoặc 110 KV cũng có cấu tạo tương tự, chỉ khác về kích thước). Các đầu tiếp xúc 1 và 2 quay quanh các trụ đầu tiếp xúc hoặc rời nhau ra. Mỗi pha là một cực, nốì chung nhau một hệ truyền động, qua trục 5 tới bộ truyền động.

 

cau dao cao ap

cầu dao cao áp được chế tạo với tất cả các cấp điện áp, dòng điện định mức 7000 A và cao hơn nữa. Người ta cho phép dùng cầu dao để đóng và cắt dòng điện không tải của máy biến áp với công suâ’t quy định như sau:

Điện áp 10 KV có công suất tới 750 KVA 20 KV có công suâ’t tới 6300 KVA 35 KV có công suất tới 20000 KVA 110 KV có công suất tới 40.500 KVA (điện áp truyền tải ở nước ta hiện nay đã lên tới 500 KV)

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Ngoài ra, còn được phép dùng cầu dao để đóng cắt dòng điện trung tính nôi đất của máy biến áp và cuộn dập hồ quang, dòng điện cân bằng của đường dây khi chênh lệch điện áp không quá 2% dòng điện nốì đất (không quá 5A ở điện áp 35 KV và 10 A ở điện áp 110 KV) và dòng điện điện dung của đường dây trên không và cáp, khi các dòng điện này không lớn.

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website