Vật liệu

Phương pháp nấu lỏng lại

Người ta dùng phương pháp nấu lỏng lại đặc biệt để sản xuất thép không gỉ tinh khiết. Trong phương pháp tinh luyện thép bằng điện (Phương pháp nung chảy lại để tinh luyện kim loại), khối thép cao cấp (không gỉ) sản xuất bằng phương pháp lò điện được xem là điện cực nóng chảy nhúng vào xỉ sắt thể lỏng trong một khuôn đúc kim loại (Hình 4).

br1

Nhiệt lượng cẩn thiết để làm nóng chảy được sinh ra khi điện đi qua bể xỉ sắt lỏng có tác dụng như một điện trở.Thép được nung chảy nhỏ giọt qua lớp xỉ sắt để lọc rửa trong khuôn đúc đồng được làm nguội bằng nước và đông đặc thành một thỏi nấu lại có độ tinh khiết cực cao và thành phần đổng đều.

Những phương pháp xử lý nối tiếp làm cho chất lượng thép được cải thiện, loại bỏ trong đó những chất kèm theo ngoài ý muốn.

Post Comment