Khi đóng cắt dòng điện, ở chỗ tiếp xúc xuất hiện phóng điện hồ quang, ta gọi là hồ quang điện. Hình 1.4a vẽ mạch điện dùng cầu dao CD để đóng cắt.

Lúc dao đang đóng, trong mạch có dòng điện I, còn điện áp nguồn đặt vào tải là U, điện áp đặt vào hai cực A, B của cầu dao bằng không (bỏ qua điện trở tiếp xúc của tiếp điểm).

Khi cắt điện, hai đầu tiếp xúc A’, B’ rời nhau ra. lúc đó dòng điện trong mạch giảm nhanh, điện trở chỗ tiếp xúc trở thành rất lớn và toàn bộ điện áp U coi như đặt vào hai cực AB (hình 1.4b). Điện trường khe hở giữa hai tiếp điểm sẽ là:

 

 

Hình 1.4. Hình thành điện trường ở chỗ tiếp xúc

LÚC vừa mở tiếp điểm, khoảng cách d rất nhỏ, nên điện trường  rất lớn. Đồng thời, do dòng điện I vẫn còn ở ngay lúc tiếp điểm chưa rời hẳn, nên nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc tăng lên. Kết quả là không khí ở khe hở bị ion hóa mạnh (ion hóa do điện trường và do nhiệt), làm cho khôi khí trở thành dẫn điện tốt và xuất hiện hiện tượng phóng điện hồ quang giữa hai đầu tiếp xúc A’ và B.

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Như vậy, điện áp U càng cao hoặc dòng điện I càng lớn, hồ quang càng dễ phát sinh và càng mạnh, vì thế, đóng cắt điện cao áp, dòng điện lớn, hồ quang sinh ra rất mạnh.

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website