5-5

Hình 5-5 Theo dõi điện áp cao ở đầu anốt bóng đèn hình bằng một que đo cao áp.

Một sô” đo cao áp ỏ catốt bóng đèn hình chỉ ra rằng bóng đèn hình đang hoạt động. Dây nối đất của que đo cao áp phải được nối đất vào khung vĩ máy nếu không bạn có thể bị điện giật. Điện cao áp giật có thể gây thương tích. Không bao giờ sử dụng một vôn kế đỉện áp thấp hay mọt đồng hồ DMM để kiểm tra cao áp. Phải hết sức cẩn thận khi thao tác với các mạch cao áp (hình 5-5).

Đồng hồ VTVM có thể được sử dụng như một dụng cụ đo điện áp cao khi có gắn một que đo điện áp cao đặc biệt thay cho que đo thông thường. Kẹp dây nối đất vào khung kim loại của TV.

 

Bảng 5-1 Cao áp ở bóng đèn hình càa các vĩ
mạch TV khác nhau  
Hiệu Số model Cao áp
Bohseỉ 13B081R 19.9kV
J.c Penney 685- 204B 23.5 kV
Panasonic GXLHM 29.5kV
RCA CTC 130C 25.8 kV
RCA CTC 117 24.3 kV
Zenith LT1740VV 26.6 kV

 

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Luôn chọn một que đo cao áp có thể đo được đến 36 kV vì nhiều TV đời mới có cao áp đến 31kV. Phóng điện cho bóng đèn hình ở đầu anốt trước khi thao tác trên các mạch điện áp cao. Khi tháo đầu dây anốt, cách điện bằng một vật cách điện cao hay để trong một hộp giấy cứng để đề phòng hồ quang khi số do cao áp là thấp. Một bóng đèn hình hay các mạch bị rò có thể làm số đo cao áp thấp xuống ( bảng 5-1).

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website