Gia công

Sự chuyển động và độ lớn cắt tạo phoi

Trong phương pháp tiện, việc cắt tạo phoi được thực hiện qua chuyển động cắt và chyén động bước tiến (Hình 1).

xs5

Độ lớn của tốc độ cắt V cơ bản dựa theo độ bển vật liệu của chi tiết cũng như độ bền mài mòn và độ bền chịu nhiệt của vật liệu cắt.

Bước dẫn tiến f là đoạn đưòng đi của dụng cụ ở một vòng quay của chi tiết. Tiện thô sử dụng bước tiến iớn, tiện tinh sử dụng bước tiến nhỏ.

Qua chuyển động cho ăn dao, chiều sâu cắt a được xác lập.

Post Comment