1. Trong khung cửa sổ Schematic Page Eđitor, chọn đối tượng muôn tạo thuộc tính.
  2. Từ menu Edit, chọn Properties. Khung thuộc tính Properties xuất hiện.
  3. Chọn nút lệnh New, khung thoại New Properties sẽ hiện ra cho phép bạn đặt tên thuộc tính mới. Kích OK.
  4. Nhập giá trị mới vào thuộc tính.

 

Hiện thuộc tính trong trang sơ đồ mạch

  1. Trong khung thoại Properties Editor, chọn các ô mang thuộc tính mẫu muôn thể hiện, sau đó bạn kích Display. Khung thoại Display Properties xuất hiện.
  2. Thành phần nào bạn muốn hiển thị thì đánh dấu chọn. Kích OK.
       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website