cach-ve-quy-uoc-dinh-tan2

Cách vẽ quy ước đinh tán

Để phân biệt các loại mối ghép đinh tán và để đơn giản hoá cách vẽ, TCVN 4179-85 quy định cách vẽ đinh tán theo quy ước như sau:

- Mối ghép đinh tán vẽ theo qui ước như ở bảng sau:
- Nếu mối ghép có nhiều chi tiết cùng loại thì cho phép biểu diễn đơn giản vài chi tiết, còn các chi tiết khác thì chỉ cần ghi đường trục, đường tâm.

 

- Nếu mối ghép có một số nhóm chi tiết ghép khác nhau về loại, về kích thước thì cho phép dùng các dấu hiệu quy ước để phân biệt các nhóm và chỉ cần ghi số vị trí cho mỗi chi tiết của một nhóm.

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Chú ý: Để ghép các chi tiết làm bằng vật liệu mềm ta dùng đinh tán rỗng. Bảng 8.1

cach-ve-quy-uoc-dinh-tan1

       

Còn nhiều bài nữa!