hinh-bieu-dien-cac-moi-han3

1. Hình biểu diễn các mối hàn

- Không phân biệt theo phương pháp hàn mà người ta vẽ quy ước các mối hàn như sau:

+ Mối hàn thấy: Được vẽ bằng nét liền đậm

+ Mối hàn khuất: Vẽ bằng nét đứt ( giống như nét khuất)

+ Các mối hàn đính ( hàn theo điểm riêng biệt) được ký hiệu bằng dấu +, không vẽ cho các điểm hàn bị khuất.

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

- Trên các hình cắt mối hàn được vẽ được vẽ đường bao bằng nét liền đậm. Các phần tử nằm trong mối hàn được vẽ bằng nét liền mảnh.

2. Kí hiệu quy ước mối hàn trên bản vẽ.

- Quy ước mối hàn được ghi trên giá ngang của đường gióng đối với mối hàn thấy, và dưới giá ngang của đường gióng đối với mối hàn khuất

- Nhám bề mặt của mối hàn được ghi sau kí hiệu quy ước của mối hàn, hoặc ghi trong yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật.

- Nếu bản vẽ có nhiều mối hàn giống nhau thì chỉ cần ghi kí hiệu cho một mối hàn, các mối hàn khác cùng số thứ tự.
Xem các ví dụ sau:

hinh-bieu-dien-cac-moi-han1

Trong đó:

1 – Kí hiệu tiêu chuẩn mối hàn và các cấu trúc mối hàn.

2 – Kí hiệu bằng chữ và số mối hàn tiêu chuẩn.

3 – Kí hiệu phương pháp hàn.

4 – Dấu và kích thước cạnh theo tiêu chuẩn của mối hàn.

5 – Ghi kích thước chiều dài đoạn hàn đối với mối hàn đứt quãng.

6 – Dấu hiệu phụ

7 – Dấu hiệu phụ của mối hàn theo đường bao khép kín hay lắp.

- Các dấu hiệu phụ của mối hàn được quy định theo các tiêu chuẩn như trong bảng 8.2 sau.

hinh-bieu-dien-cac-moi-han2

 

       

Incoming search terms:

  • hình mô tả các mối hàn trong không gian

Còn nhiều bài nữa!