MIDES DE PAPER ISO

Các khổ giấy tiêu chuẩn

1. Theo TCVN 2-74 ( tiêu chuẩn Việt nam số 2-74 ) quy định khổ giấy của các bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật khác quy định cho ngành công nghiệp và xây dựng. Được quy định như sau:

-   Khổ giấy được quy định bằng kích thước của mép ngoài bản vẽ

-   Khổ giấy bao gồm khổ chính và khổ phụ.

-   Khổ chính có kích thước dài x rộng = 1189 x 841 có diện tích bằng 1m2

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

( khổ A0), còn các khổ phụ được chia ra từ khổ này theo số chẵn lần.  Ví dụ

A0 = 2A1 = 4A2 = 8A3 = 18A4 =..  ta có thể xem hình sau đây.

28520

2. Kí hiệu các khổ giấy chính theo sau đây:

Capture5

 

       

Còn nhiều bài nữa!